معنی و ترجمه کلمه guidelines به فارسی guidelines یعنی چه

guidelines


بازرگانى : رهنمودها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها