معنی و ترجمه کلمه guiding به فارسی guiding یعنی چه

guiding


ورزش : عضلات کمکى مجاور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها