معنی و ترجمه کلمه guidon به فارسی guidon یعنی چه

guidon


پرچم کوچک يکانى ،پرچم کوچک ،پرچم دار
علوم نظامى : پرچم نماينده واحد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها