معنی و ترجمه کلمه guild economy به فارسی guild economy یعنی چه

guild economy


بازرگانى : اقتصاد صنفى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها