معنی و ترجمه کلمه guild به فارسی guild یعنی چه

guild


رسته ،صنف ،انجمن ،اتحاديه ،محل اجتماع اصناف
بازرگانى : انجمن
علوم نظامى : رسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها