معنی و ترجمه کلمه guillotin plate shear به فارسی guillotin plate shear یعنی چه

guillotin plate shear


قيچى ورق اهن برى
علوم مهندسى : گيوتين ورق برى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها