معنی و ترجمه کلمه guitarfish به فارسی guitarfish یعنی چه

guitarfish


(ج.ش ).ماهى گيتار،نوعى ماهى پهن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها