معنی و ترجمه کلمه guitarist به فارسی guitarist یعنی چه

guitarist


سه تارزن ،عودزن ،قيطارزن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها