معنی و ترجمه کلمه guldberg and waage law به فارسی guldberg and waage law یعنی چه

guldberg and waage law


قانون گولدبرگ و واگ
شيمى : قانون اثر جرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها