معنی و ترجمه کلمه gull به فارسی gull یعنی چه

gull


فريب ،گال ،(ج.ش ).ياعو،مرغ نوروزى ،نوعى رنگ خاکسترى کمرنگ ،(سابقا )حريصانه خوردن ،بلعيدن ،حفر کردن ،ادم ساده لوح و زود باور،گول زدن ،مغبون کردن ،گود کردن
قانون ـ فقه : فريب دادن
علوم نظامى : هدف شناور فريبنده سطحى هدف دروغين شناور
علوم دريايى : هدف شناور فريبنده سطحى هدف دروغين شناور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها