معنی و ترجمه کلمه gullet به فارسی gullet یعنی چه

gullet


ناى ،گلو،مرى ،ابگذر،مجرا،کانال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها