معنی و ترجمه کلمه gulley suckers به فارسی gulley suckers یعنی چه

gulley suckers


عمران : لجن کش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها