معنی و ترجمه کلمه gully erosion به فارسی gully erosion یعنی چه

gully erosion


عمران : فرسايش خندقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها