معنی و ترجمه کلمه gum-tree به فارسی gum-tree یعنی چه

gum-tree


درخت انگم دار،درخت صمغ دار،يکجوردرخت اوکاليپتوس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها