معنی و ترجمه کلمه gummatous به فارسی gummatous یعنی چه

gummatous


ازجنس ورم سفليسى ياکوفتى ،وابسته به دمل سفليسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها