معنی و ترجمه کلمه gummiferous به فارسی gummiferous یعنی چه

gummiferous


)gummous(صمغ دار،صمغ مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها