معنی و ترجمه کلمه gummite به فارسی gummite یعنی چه

gummite


(مع ).ئيدرات اورانيم برنگ زرد مايل بقرمز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها