معنی و ترجمه کلمه gun bag به فارسی gun bag یعنی چه

gun bag


جعبه توپ
علوم نظامى : کيسه وسايل توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها