معنی و ترجمه کلمه gun displacement به فارسی gun displacement یعنی چه

gun displacement


تصحيح جاى توپ
علوم نظامى : جابجايى توپها گسترش توپها

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها