معنی و ترجمه کلمه gun pointing data به فارسی gun pointing data یعنی چه

gun pointing data


علوم نظامى : عناصر مربوط به روانه کردن توپ
علوم دريايى : عناصر مربوط به روانه کردن توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها