معنی و ترجمه کلمه gun post به فارسی gun post یعنی چه

gun post


علوم نظامى : سوراخ محل استقرار لوله توپ
علوم دريايى : مزغل توپ يا تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها