معنی و ترجمه کلمه gun powder به فارسی gun powder یعنی چه

gun powder


علوم مهندسى : باروت
معمارى : باروت
علوم نظامى : باروت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها