معنی و ترجمه کلمه gun salute به فارسی gun salute یعنی چه

gun salute


تير سلام
علوم نظامى : سلام با تيراندازى توپخانه اداى احترام با شليک توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها