معنی و ترجمه کلمه gun section به فارسی gun section یعنی چه

gun section


يک قبضه توپ با نفرات
علوم نظامى : رسد توپ

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها