معنی و ترجمه کلمه gun smith به فارسی gun smith یعنی چه

gun smith


علوم نظامى : تفنگ ساز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها