معنی و ترجمه کلمه gun stock به فارسی gun stock یعنی چه

gun stock


قنداق
علوم نظامى : قنداق تفنگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها