معنی و ترجمه کلمه gun target line به فارسی gun target line یعنی چه

gun target line


علوم نظامى : خط توپ هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها