معنی و ترجمه کلمه gun-harpoon به فارسی gun-harpoon یعنی چه

gun-harpoon


زوبينى که باتوپ ياتفنگ پرت شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها