معنی و ترجمه کلمه gun-room به فارسی gun-room یعنی چه

gun-room


اطاق افسران جزء درکشتى هاى جنگى بزرگ ،مخزن مهمات درکشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها