معنی و ترجمه کلمه gun به فارسی gun یعنی چه

gun


دستگاه تزريق ،پرس ،اتش زدن تپانچه براى پايان مسابقه يا اغاز مسابقات ،لوله توپ ،تفنگ ،توپ ،(ز.ع -امر ).ششلول ،تلمبه دستى ،سرنگ امپول زنى و امثال ان ،تير اندازى کردن
علوم مهندسى : تفنگ الکترونى
کامپيوتر : تفنگ
ورزش : تخته بزرگ و سنگين موج سوارى براى موجهاى سنگين
علوم نظامى : توپى که طول لوله ان بين ¹ 3تا ¹ 5کاليبر باشد
علوم دريايى : توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها