معنی و ترجمه کلمه gunboat به فارسی gunboat یعنی چه

gunboat


ناو کوچک توپدار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها