معنی و ترجمه کلمه gunmetal به فارسی gunmetal یعنی چه

gunmetal


مفرغ ،فلز مرکب از مس و قلغ و روى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها