معنی و ترجمه کلمه gunner's mate به فارسی gunner's mate یعنی چه

gunner's mate


مکانيسين توپ
علوم نظامى : تعمير کار توپ
علوم دريايى : تعمير کار توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها