معنی و ترجمه کلمه gunner's quadrant به فارسی gunner's quadrant یعنی چه

gunner's quadrant


علوم نظامى : تراز ربعى ،دستگاه تراز توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها