معنی و ترجمه کلمه gunner به فارسی gunner یعنی چه

gunner


خوره ،بازيگرى که کمتر پاس ميدهد،تيرانداز،کولاس دار،نشانه رو توپ ساز،جمعى توپخانه ،توپچى ،شکارچى ،تفنگساز
ورزش : ،شکارچى با تفنگ
علوم نظامى : خدمه توپ

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها