معنی و ترجمه کلمه gunrack به فارسی gunrack یعنی چه

gunrack


مقر تفنگ
علوم نظامى : مقر گلوله هاى توپ سکوى جاى گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها