معنی و ترجمه کلمه gunshot wound به فارسی gunshot wound یعنی چه

gunshot wound


زخم تير،زخم گلوله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها