معنی و ترجمه کلمه gunshot به فارسی gunshot یعنی چه

gunshot


تير اندازى ،زخم گلوله ،تير رس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها