معنی و ترجمه کلمه gunwale به فارسی gunwale یعنی چه

gunwale


لبه قايق ، )gunnel(لبه بالايى ديوار کشتى
ورزش : لبه بالايى ديواره قايق
علوم نظامى : لبه عرشه ناو
علوم دريايى : لبه قايق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها