معنی و ترجمه کلمه gurantee period به فارسی gurantee period یعنی چه

gurantee period


دوره نگهدارى تاسيسات
عمران : مدت زمانيکه قبل از تحويل نهائى پيمانکار ساختمانى موظف است خسارات ساختمان را رفع نمايد

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها