معنی و ترجمه کلمه gush به فارسی gush یعنی چه

gush


ريزش ،جريان ،فوران ،جوش ،تراوش ،روان شدن ،جارى شدن ،فواره زدن

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها