معنی و ترجمه کلمه gusher به فارسی gusher یعنی چه

gusher


جوش زن ،چاه خودجوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها