معنی و ترجمه کلمه gushingly به فارسی gushingly یعنی چه

gushingly


بطور روان ،بطور سرشار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها