معنی و ترجمه کلمه gust به فارسی gust یعنی چه

gust


تند باد،باد ناگهانى ،انفجار،فوت ،خوشى ،تفريح ،تمايل ،مزمزه ،چشيدن
روانشناسى : واحد چشايى
زيست شناسى : تندباد
علوم هوايى : تندباد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها