معنی و ترجمه کلمه gustation به فارسی gustation یعنی چه

gustation


چشيدن
روانشناسى : چشايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها