معنی و ترجمه کلمه gut به فارسی gut یعنی چه

gut


زه راکت ،زه ،تنگه ،شکنبه ،(در جمع )دل و روده ،احشاء،پر خورى ،شکم گندگى ،طاقت ،جرات ،بنيه ،نيرو،روده در اوردن از،غارت کردن ،حريصانه خوردن
ورزش : وسط خط

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها