معنی و ترجمه کلمه gutter-snipe به فارسی gutter-snipe یعنی چه

gutter-snipe


بچه کوچه گرد،کناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها