معنی و ترجمه کلمه guttle به فارسی guttle یعنی چه

guttle


حريصانه چيزى خوردن ،با حرص و ولع خوردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها