معنی و ترجمه کلمه guttman scalogram به فارسی guttman scalogram یعنی چه

guttman scalogram


روانشناسى : مقياس تراکمى گاتمن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها