معنی و ترجمه کلمه gutturo-nasal به فارسی gutturo-nasal یعنی چه

gutturo-nasal


وابسته بگلووبينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها